Om oss

Om oss

KAABS ger nytt liv åt skrot

 

Genom att återvinna stål- och metallskrot är KAABS en del av den cirkulära ekonomin och bidrar till en mer hållbar framtid för samhället i stort. Insamlat skrot kontrolleras, sorteras och bearbetas för att uppfylla stål- och metallverkens krav på kvalitet för att det så småningom ska kunna användas som återvunnen råvara till nya produkter. KAABS arrenderar nästan 25 000 kvm mark i Vera Park för att uppföra en ny anläggning – med bland annat en produktionshall på ca 6 500 kvm – som beräknas vara klar för inflyttning i slutet av 2016. Här ska företaget med den senaste tekniken kunna ta hand om och förädla upp till 80 000 ton stål- och metallskrot varje år.

KAABS utvinner metall ur bottenaska

 

Slaggrus är avfallsbranschens namn på förädlad bottenaska från förbränning av hushålls- och industriavfall i en rosterpanna. KAABS hanterar som underentreprenör till NSR ca 35 000 ton bottenaska per år från Öresundskrafts förbränningsanläggning i Vera Park. KAABS siktar och sorterar askan i olika fraktioner samt utvinner metaller med hjälp av bl.a. magnetseparation och virvelströms¬separation. Restprodukten, slaggruset, används idag inom NSRs område medan de olika metaller som utvunnits går till stål- och metallverk för att sedan bli återvunnen råvara till nya produkter.

Från deponiavfall till konstruktionsråvara

 

KAABS driver tillsammans med NSR och Öresundskraft ett forsknings- och utvecklingsprojekt som undersöker hur man genom sortering och bearbetning av bottenaska från avfallsförbränning kan utvinna ett miljöanpassat konstruktionsmaterial i form av slaggrus. Målet är att utveckla tekniken så att kvaliteten på det bearbetade och renade slaggruset blir så hög att det kan användas som en säker, användbar och värdesatt grusprodukt i bygg- och anläggningsindustrin.

 

KAABS Nordic AB

 

Visiting address:

Hjortshögsvägen 15

SE-254 65 Helsingborg

Sweden

Postal address:

P.O. Box 76

SE-250 54 Helsingborg

Sweden

Tel : +46 10-584 99 00

E-mail: office@kaabs.se